Tunnlar

TerraTecs mobila laserskanningssystem är mycket väl anpassat för modellering av tunnlar.

Georeferering av data ”inomhus” är ofta svårt då man saknar stöd från GNSS-satelliter. Tack vare vår avancerade efterprocessering stöd av tröghetsnavigering kan vi generera noggranna 3D-modeller av alla typer av tunnlar.

Populära produkter:

  • TIN-modeller
  • Redovisning av tunnelprofil
  • Fria-rummet-profil

Läs mer

Terratec AS © 2011-19 - Innholdsoversikt | info@terratec.no - Tlf: 45 46 63 00 - Mer informasjon »