Terrester laserskanning

Med terrester/markbaserad laserskanning kan vi leverera noggranna och detaljerade punktmoln och 3D-modeller.

Terratec använder Leicas helt nya ScanStation P20 som mäter in upp till en miljon punkter per sekund och har en inbyggd 5 megapixel-kamera som möjliggör färgsättning av punktmoln och varigenom inmätta objekt kan redovisas realistisk.

Vanliga projekt med terrester skanning är:
• Utvändig och invändig dokumentation av byggnader
• Dokumentation av tunnlar
• Transformatorstationer och kraftledningar
• Infrastruktur vid väg och järnväg
• Broar
• Kulturminnen
• Andra objekt

Första produkten som skapas är ett mycket noggrant punktmoln. Från det kan vi leverera produkter som 3D-modeller, BIM modeller, terrängmodeller, TIN-modeller, volymberäkningar, dimensionskontroller och as-built dokument.

Terratec har lång erfarenhet av laserskanning och har sensorer för flygburna och fordonsbundna plattformar utöver markbaserad laserskanning. Tack vare detta kan vi välja rätt sensor och metodik för varje unikt projekt där data från olika sensorer också kan kombineras för en optimal slutprodukt.

 

Punktmoln av en transformatorstation

 

 

Terratec AS © 2011-19 - Innholdsoversikt | info@terratec.no - Tlf: 45 46 63 00 - Mer informasjon »