3D-Modellering

I egenskap av totalleverantör levererar Terratec högkvalitativt data och ansvarar för hela 3D-modelleringsprocessen, från datainsamling till leverans av färdig produkt.  

Terratec har i samverkan med kunden kontroll över projektets alla delmoment, från planläggning till datafångst, dataprocessering och modellering. Tack vare detta erbjuder Terratec ett effektivt projektflöde för framställning av BIM-modeller och 3D-stadsmodeller. 

Alla Terratecs produkter är georefererade och tredimensionella. Vi modellerar datat själva och kan därför anpassa slutprodukten efter kundens unika krav. 

Terratec utför modellering av ett flertal typer av objekt; från enskilda hus till hela städer, från vägar till kompletta vägsystem, från biomassan hos enskilda träd till volymen av stora skogsarealer.

Terratec AS © 2011-19 - Innholdsoversikt | info@terratec.no - Tlf: 45 46 63 00 - Mer informasjon »