Terrängmodeller

Terrängmodeller (DTM och DSM) från Terratec produceras från flygburen laserskanning, bilburen laserskanning samt fotogrammetrisk kartläggning.

Det finns två typer av terrängmodeller:

  • Markmodell (DTM): Innehåller endast markskiktet. Hus, träd och andra objekt filtreras bort.
  • Top-of-the-world-modell (DSM): Innehåller mark och alla andra objekt som står på marken. 

Terratec har möjlighet att kombinera flera dataset vilket ger oss möjlighet att skräddarsy slutprodukten.

Läs mer

Terratec AS © 2011-19 - Innholdsoversikt | info@terratec.no - Tlf: 45 46 63 00 - Mer informasjon »