Stomnät

Det är viktigt med väl bestämda utgångspunkter när inmätning och utsättning skall utföras. För att lyckas är ett homogent, stabilt och väldefinierat stomnät en av nycklarna.

Terratec har lång erfarenhet av etablering, utbyggnad och underhåll av stomnät. Vi kan genomföra allt ifrån etablering av punkter, inmätningar, beräkningar och rapportering.

Vi har all utrustning som krävs för att genomföra inmätningarna på bästa möjliga sätt och vi använder alltid utrusning som är verifierad och kalibrerad och tillhandahåller auktoriserad personal.

Terratec AS © 2011-19 - Innholdsoversikt | info@terratec.no - Tlf: 45 46 63 00 - Mer informasjon »