Om Terratec

Sedan starten 2004 har Terratec vuxit till att bli en av Nordens största producenter och vidareförädlare av geodata. Terratec levererar alla typer av geodata, vi är också experter på georeferering av avancerade sensorer och har alltid fokus på kvalitet i samarbete med kunden.

Terratec utför uppdrag på alla kontinenter, samarbetar med offentliga och privata kunder samt forskning- och utbildningsinstitutioner.

Terratec levererar geodata till alla faser i ditt projekt, från start till slut. Ett bra beslutsunderlag är grunden för ett lönsamt projekt och det är detta Terratec kan bidra med.

Vi genomför hela produktionslinjen från datafångst till färdigställning av projekteringsunderlag, BIM- och 3D-modeller. Därmed kan vi leverera skräddarsydd data som passar kunden oavsett i vilket skede projektet befinner sig. 

Vår målsättning är att vara:

  • En lönsam partner för våra kunder
  • Att erbjuda hög kunskapsnivå och den senaste tekniken
  • En totalleverantör av geodata för planering, projektering, byggande och utveckling

 

Historia

Terratec startades 2004 och är sprunget ut karterings- och flygfotoverksamheten Fjellanger Widerøe. Vid uppstarten var vi fem medarbetare med passion för flygkartering och en vision om att bidra till samhällsutvecklingen.

Vi har alltid haft fokus på att bygga långsiktiga kundrelationer. Det har resulterat i en jämn tillväxt och gett oss möjlighet till att utveckla kompetensen inom företaget, till fördel för våra kunder.

Från 2006 till 2010 utvidgade vi vårt tjänsteområde genom att köpa in och utveckla avancerade sensorer. Terratec var ett av de första företagen i världen som investerade i teknik för flygburen laserskanning. Vi erbjuder också tjänster med hyperspektrala skannrar och termiska kameror.

2009 började vi med fordonsbaserad laserskanning (Mobile Mapping), och har idag en unik expertis inom detta område. Att kunna kombinera fordonsbaserad laserskanning väg- och järnvägsprojekt med existerande datafångsmetoder har möjliggjort nya produkter som varit mycket värdefulla för våra kunder.

Vår framtid bygger på en fortsatt strategisk utveckling i nära samverkan med våra kunder. Vår förmåga att utveckla våra metoder i takt med marknaden har varit en nyckel till vår framgång och vi önskar att fortsätta lära oss av våra kunder och kunna leverera precis det kunden önskar sig. För att uppfylla det måste vi ligga i framkant av den tekniska utvecklingen och det är något som kännetecknar TerraTec, nu och i framtiden.

Framtidens samhällsbyggande kommer medföra ökade krav på dokumentation och detaljerad anläggningsinformation. Kravet på dokumentation kommer omfatta alla skeden av exempelvis ett infrastrukturprojekt – från inledande analys och planering till byggande och idrifttagande. Våra kunder får ett ökat behov av att effektivt ta fram BIM-modeller och as-built-dokumentation och för TerraTec innebär detta att vi allt större grad arbetar närmare kunden och projektet och levererar färdiga plug-and-play-modeller kompatibla med kundens eget verksamhets- och/eller projekteringsplattform.

Brinner du för att vara en drivande kraft i kopplingen mellan teknik- och samhällsutveckling och har visioner för hur bra geodata kan bidra till samhällsbyggandet? Ta kontakt med oss, skicka in en öppen ansökan Öppen ansökan.

Terratec-koncernen består idag av ca 225 medarbetare i Norge, Sverige, Finland och Estland. Våra flygoperativa baser ligger på Rakkestad flygplats utanför Oslo och Gävle/Sandviken, Gestrike Airport. Vi arbetar aktivt med kompetensutveckling och är ett företag präglat av mångfald, både avseende kompetens, bakgrund och nationalitet. Vi har en jämn åldersfördelning på våra anställda, från 24 till 60 år och nästa lika många kvinnor som män.

 

Skulle du vilja jobba hos ett av världens ledande geomatikföretag? Skicka oss en öppen ansökan .

Totalleverantör

Terratec är en totalleverantör av geodata och levererar tjänster som:

  • Mätningsteknik och Geoengineering
  • Flygburen laserskanning
  • Flygfotografering
  • Kartering och fotogrammetri
  • Fordonsburen datafångst
  • Laserskanning av tunnlar, broar och stadsmiljöer
  • Framställning av avancerat projekteringsunderlag i 3D, BIM-modeller och visualisering

 

Terratec AS © 2011-19 - Innholdsoversikt | info@terratec.no - Tlf: 45 46 63 00 - Mer informasjon »