Kontaktinformation

TerraTec Sweden AB har sitt huvudkontor i Sollentuna, Stockholm:

  • Besöks- & postadress: Hammarbacken 6B, 191 49 Sollentuna
  • Telefon (reception): 08 - 578 247 00

Kontaktpersoner

VD
Ante Erixon: tlf +46 70 288 02 86

Mätningsteknik (Geoengineering)
Johannes Hallberg: tlf +46 70 873 55 09

Snedbilder (BlomOBLIQUE)/gatuvybilder (BlomSTREET)/trafikdata (TomTom)/marknadsföring
Bodil Sundberg: tlf + 46 70 360 46 82

3D-Modellering
Ulrika Jalkemyr: tlf +46 8 578 247 24

Flygfotografering/laserskanning/kartframställning
Ulrika Jalkemyr:  tlf +46 8 578 247 24

Skogliga tillämpningar
Anton Romlin Fredriksson:  tlf +46 8 578 247 13

TerraPOS
Even Brøste: tlf +47 454 85 238

 

Terratec AS © 2011-18 - Innholdsoversikt | info@terratec.no - Tlf: 45 46 63 00 - Mer informasjon »