Konsulttjänster

Terratec bedriver en innovativ verksamhet som hela tiden verkar för att erbjuda uppdragsgivaren den bästa och mest kostnadseffektiva lösningen.

Under de senare åren har vi utökat vårt tjänsteutbud inom Geoengineering genom att också tillhandahålla expert- och beställarstöd i projekt.

Konsultåtagandena kan vara kort- eller långvariga då det inte heller är något hinder för oss att över en längre period tillhandahålla en eller flera konsulter som bistår som resurs- eller kompetensförstärkning i ett projekt eller för att fylla en vakant plats i uppdragsgivarens organisation.

Terratec AS © 2011-19 - Innholdsoversikt | info@terratec.no - Tlf: 45 46 63 00 - Mer informasjon »