Klassificering av laserdata

Kan man se terrenget gjennom vegetasjon?

Ja, laserskanning ideelt for å avdekke skjulte strukturer under vegetasjon ikke synlig på flybilder.


Utvalgte Prosjekt

Vegprosjekt for WSP/Vägverket

TerraTec har gjort detaljklassifisering av punktsky i forbindelse med laserskanning fra bil. Detaljobjekter som skilt, gatelys, m.m. er klassifisert til separate klasser. Den klassifiserte punktskyen danner grunnlag for vektorisering til detaljerte 3D-kart for as-built dokumentasjon.

Klassifisering av kraftlinjer

Laserskanning av høyspentlinjer for Statnett med tilhørende detaljklassifisering, vektorisering og ortofoto. I dette prosjektet er følgende objekter klassifisert til egen klasse: Bakke, bygninger, veg, lav vegetasjon, høy vegetasjon, master og linjer.

Terratec AS © 2011-19 - Innholdsoversikt | info@terratec.no - Tlf: 45 46 63 00 - Mer informasjon »