Fotogrammetrisk kartering

SOSI-standarden

Vi utför karteringsuppdrag med hänsyn till gällande nationell branschstandard, exempelvis SOSI-standarden i Norge. Vårt digitala kartdata kommer därmed alltid vara användbar för våra användare. 

Vi producerar också:

  • Kartor i andra nationella standarder
  • Specialkartor utifrån kundens egna specifikationer

Processen

När man beställer en kartprodukt hos oss behöver vi information om efterfrågad detaljeringsnivå, önskad kvalitet och en områdesavgränsning. Efter att ett avtal upprättats startar vi datainsamlingen och produktionen av kartan.  

Leveranstid

Leveranstiden beror på vilken produkt som beställs, detaljeringsnivå och tidpunkten för beställningen.

Signalering

Innan själva framställningen av kartan kommer igång är det nödvändigt att signalera och mäta in stödpunkter, utföra flygfotografering och blocktriangulering. 

Flygfotografering

Bilderna tas med överlapp i längdriktningen för att kunna användas som 3D-modeller i en digital fotogrammetrisk arbetsstation (DFA). 

Blocktriangulering

Bilderna blir noggrant georefererade vid blocktrianguleringen vilket är nödvändigt för att bilderna skall kunna användas för kartläggning.

Digitalisering och kartläggning

De önskade detaljerna i de georefererade flygbilderna blir digitaliserade i en fotogrammetrisk arbetsstation. Därefter får kunden kartan levererad i önskat format. 

Terratec AS © 2011-19 - Innholdsoversikt | info@terratec.no - Tlf: 45 46 63 00 - Mer informasjon »