Georadar - georefererade ledningar och lagerstruktur under mark.

Georadar är en teknologi som mäter in avstånd till objekt och lager under mark. Terratec är experter på att positionera sensorer och kan därmed också georeferera och modellera objekten vi finner under mark med georadarutrustning. Det betyder att du får rör och ledningar redovisat i xyz färdigt för användning tillsammans med ditt övriga 3D-data

Terratec utför georadarmätningar, tolkning och modellering. Vi levererar snabbt i det format du efterfrågar.

Ta kontakt för mer information.

Ovan: Datainsamlingen täcker in hela intresseområdet. Rött markerar skannade fält (bredd 1.9 m), grönt markerar ledningar.

Nedan: Tvärsnitt av detekterad ledning under asfalt på P-plats

Nedan: Tvärsnitt av detekterad ledning under asfalt på P-plats

Terratec AS © 2011-19 - Innholdsoversikt | info@terratec.no - Tlf: 45 46 63 00 - Mer informasjon »