Flygburen laserskanning

Genom att sända hundratusentals laserpulser varje sekund skapas ett tredimensionellt punktmoln som återger en noggrann avbildning av terrängen och objekt på terrängen.

Punktmolnet kan filtreras för att få fram olika typer av företeelser/objekt t.ex. mark eller vegetation. Detta utgör grunden för framställning av noggranna terrängmodeller och andra typer av modeller.

Vi utnyttjar vår egenutvecklade PPP mjukvara, TerraPos, för noggrann positionering av sensorerna. Det ger oss en stor fördel jämfört med våra konkurrenter då våra produkter kan framställas mer kostnadseffektivt och med högre kvalitet.

Terratec AS © 2011-19 - Innholdsoversikt | info@terratec.no - Tlf: 45 46 63 00 - Mer informasjon »