As-built-dokumentation

Relationshandlingar måste alltid tas fram och är ofta avgörande för färdigställandet av ett byggprojekt.

Terratec levererar relationshandlingar till alla typer av projekt, i synnerhet inom anläggnings- och byggbranschen. Under flera år har Terratec byggt upp en hög kompetens inom detta verksamhetsområde.

Genom användning av professionell utrustning och ett strukturerat och systematiskt arbetssätt levererar Terratec alla former av relationshandlingar. Leveransen sker enligt gällande föreskrifter och standarder.

  • Mätningsteknisk redovisning
  • SOSI-data
  • Visuella presentationer av det faktiska byggda och den teoretiska modellen.

Terratec AS © 2011-19 - Innholdsoversikt | info@terratec.no - Tlf: 45 46 63 00 - Mer informasjon »