Skip to the content

Hantering av Coronautbrottet inom Terratec Sweden AB

VD Jonas Lind informerar.
Hela välden har försatts i en exceptionell situation med anledning av det pågående Coronautbrottet. Det uppmanas nu att visa solidaritet och agera enligt myndigheternas rekommendationer för att säkerställa att de skadliga effekterna av detta virus minimeras. Terratec kommer fortlöpande att följa de råd och rekommendationer som ges av de svenska myndigheterna.

Våra kunder
Vårt mål är att upprätthålla en så normal verksamhet som möjligt för att kunna leverera det vi lovat till våra kunder. Projekt som genomförs på kontoret kommer att genomföras med hänsyn till de rekommendationer om avstånd, handhygien etcetera som finns.
Datainsamling med flyg-, bil och helikopter kommer att fortgå nästan som normalt och vi kommer att ha vår egen etablering i Sverige.

Hemmakontor
Alla funktioner som kan utföras på distans utförs nu från hemmakontor eller liknande distansarbetsplats. Ledning och kritiska funktioner i administrationen är nu separerade för att säkerställa kontinuitet i operationen vid sjukdom.

Resor och möten
Terratec kommer fortlöpande att följa myndigheternas instruktioner om resor. Alla möten som kan hållas digitalt kommer att hanteras via olika digitala plattformar. Närvaro vid alla externa konferenser, möten och seminarier avbryts.
Vid frågor är du välkommen att kontakta oss eller undertecknad på tel: 070-410 55 40 eller jonas.lind@terratec.se

Med vänlig hälsning
Jonas Lind, VD Terratec Sweden AB