BIM

Byggnadsinformationsmodeller är ett värdefullt verktyg för projektering, utveckling, byggande och underhåll av alla typer av byggnader och infrastrukturanläggningar.

Terratec har lång erfarenhet av att leverera data som ligger till grund för BIM-modeller. Vårt georefererade 3D-data kan användas med hänsyn till branschstandard (exempelvis Standard Norge riktlinjer och FDVU).

Vi utför ofta utsättning baserad på informationen i BIM-modeller där vi utför georeferering av modellen och hämtar ut utsättningsdata. På motsvarande sätt levererar vi ofta inmätt As-built-data till BIM-modeller. Detta gör det möjligt att jämföra teoretisk modell mot det faktiskt byggda.

Läs mer

Terratec AS © 2011-19 - Innholdsoversikt | info@terratec.no - Tlf: 45 46 63 00 - Mer informasjon »